top of page

Werk zoveel mogelijk thuis! Kan een werknemer echter weigeren om naar het werk te komen als de werkgever dat eist, en heeft een werknemer het recht om thuis te werken?

* Jurisprudentie * 16 juni 2020

 

Nee, oordeelde de Kantonrechter onlangs in Nijmegen, een werknemer heeft niet het recht om thuis te blijven werken.

Kort geding

Het ging om een kort geding aangespannen door een werknemer die aanvankelijk sinds half maart 2020 verplicht thuis werkte.

De essentie van de zaak was als volgt.

Werkgever had, nadat er allerlei aanpassingen op kantoor waren uitgevoerd en er duidelijke instructies aan alle werknemers waren verstrekt over veilig werken, begin mei van alle werknemers verlangd om het werk op kantoor weer te hervatten.

 

Een werkneemster vroeg aan de werkgever akkoord om thuis te blijven werken. Ze voerde onder meer aan dat in april tijdens een korte periode van werken op kantoor, haar collega’s de regels van afstand houden (‘social distancing”) niet opvolgden. Werkgever ging er destijds in april mee akkoord dat werknemer nog voor een beperkte periode thuis werkte, maar dat ze alsnog naar kantoor moest komen als haar werk dat vereiste. Vanaf 11 mei werden alle werknemers weer op de zaak verwacht.

 

Werknemer vond dat werkgever de adviezen en richtlijnen van de Rijksoverheid negeerde, en de gezondheid van werknemers in gevaar bracht. Ze eiste daarom thuis te mogen blijven werken, in elk geval tot 1 september 2020.

 

De kantonrechter wees de eis van de werknemer af. De werkgever had passende maatregelen getroffen in verband met corona en daarnaast had de werkgever een gerechtvaardigd belang om werknemers weer op kantoor te laten werken. Ook was niet gebleken dat collega’s zich niet aan social distancing hielden.

 

Nota bene

Dit is de eerste uitspraak over thuiswerken in verband met corona en geeft een duidelijk kader dat de rechter heeft toegepast.

 

Situaties kunnen verschillen, maar de onderbouwing door de kantonrechter is in deze situatie heel logisch en duidelijk. Werkgevers kunnen dan ook naar onze mening met dit kader goed werken. Let wel dat de zorgplicht van werkgevers ten aanzien van het nemen van en zorg dragen voor diverse corona maatregelen, plus het goed instrueren van werknemers hier hele belangrijke cruciale onderdelen in zijn.

Thuiswerken zal als gevolg van corona voorlopig in stand blijven, althans voor een deel van de arbeidsduur. Zorg derhalve ook voor een goede thuiswerkregeling.

Inmiddels zijn er politieke initiatieven om een wettelijk recht op thuiswerken te gaan introduceren, maar zover is in elk geval het nog niet.

bottom of page