Moeten werknemers instemmen met tijdelijke andere werktijden of tijdelijke andere werklocaties?


Het tijdelijk wijzigen van werktijden of werklocaties kan doorgaans worden gezien als de bevoegdheid van de werkgever.

Uw cao, personeelshandboek of de arbeidsovereenkomst kunnen echter anders bepalen of beperkingen aangeven. Zo kan het zijn dat de werknemer “voor korte tijd verplicht is in te stemmen met ...”. Een korte tijd is in zo’n geval hooguit enkele weken.

Voor zo’n eenzijdige wijziging moeten gewichtige redenen bestaan, dit kan niet zomaar willekeurig. Er kan zelfs sprake zijn van een wijziging van arbeidsvoorwaarden. Vaak zal een belangenafweging en ook goed overleg plaats moeten vinden.

De werkgever moet een voorstel doen dat redelijk is voor de werknemer. In goed overleg kan vrijwillig en zonder dwang natuurlijk worden afgesproken wat werkgever en werknemer willen, zolang er geen strijd is met wet- en regelgeving.
Moeten werknemers instemmen met tijdelijk andere werkzaamheden?


Deze situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen als collega’s ziek zijn of vanwege het virus thuis moeten werken. Of omdat er een grote order binnenkomt. Of doordat het eigen werk van de werknemer vervalt. Meestal geldt hiervoor hetzelfde als voor tijdelijke wijziging van werktijden en werklocatie. Er moeten in elk geval gewichtige redenen zijn voor de werkgever. Hoe meer het werk verwant is aan het eigenlijke werk, hoe redelijker het doen van het andere werk is. Ook moet de werkgever rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer en de werknemer aanpassingstijd geven.

Onder alle omstandigheden zal het verrichten van andere werkzaamheden veilig moeten kunnen gebeuren, en zal de werkgever de werknemer hierin goede instructie moeten geven.
Wat is collegiale doorlening (detachering)?


Bedrijven die last hebben van een sterke terugval van werk, kunnen bedrijven die tijdelijk meer werk hebben, helpen met het zogenoemde collegiaal uitlenen van werknemers. Voor uitlening is altijd ook de instemming van de werknemer nodig. Feitelijk is er daarom sprake van detachering van personeel.

Bij collegiale in- en uitlening is er geen doel om winst te behalen. Alleen de werkgeverslasten worden doorbelast aan de inlener: de loonbestanddelen, de reserveringen voor vakantiedagen en vakantiegeld, en de werkgeverslasten sociale verzekeringen. Ook bijvoorbeeld een 13e maand als deze van toepassing is.
Wat moet er in een overeenkomst van collegiale doorlening (detachering) staan?


In een overeenkomst moet in elk geval het volgende opgenomen worden:

  • De namen en NAW-gegevens van de 3 partijen: uitlener, inlener, en werknemer

  • Duur van de detachering en opzegtermijn van de overeenkomst

  • De arbeidsvoorwaarden van de werknemer blijven volledig intact, het dienstverband met de uitlener blijft ook volledig intact

  • De werknemer voegt zich in de huisregels en procedures van de inlener, en werkt onder leiding en instructie van de inlener

  • Inlener is verantwoordelijk voor de Arbeidsomstandigheden tijdens het werk

  • Bij ziekte stelt de werknemer zowel de uitlener als de inlener direct op de hoogte

  • Financiële vergoeding aan de uitlener en verrekening en afspraken over declareren van eventuele kosten

  • Facturering en betaaltermijn facturen

  • Verplichtingen van de werknemer, waaronder geheimhouding

  • Ondertekening door de drie partijen.