top of page

Verlenging en vernieuwing NOW-regeling

11 mei 2020

 

Verlenging en plannen tot vernieuwing van de NOW-regeling, met mogelijkheid tot ontslag.

 

De NOW-regeling , die nu geldt tot eind mei 2020, zal worden verlengd.

De regeling zal ook worden aangepast: de nu nog geldende ‘ontslagboete’ gaat na mei 2020 vervallen. Dit betekent dat werkgevers zowel financiële steun kunnen (blijven) ontvangen van de overheid, als – met inachtneming van alle wettelijke regels – tot ontslagen kunnen overgaan.

Minister Koolmees zei dit vrijdagavond 8 mei in het televisie programma Op1.

De uitwerking zal in de komende weken door het kabinet worden besproken. Er wordt in het kabinet ook gesproken over omscholing als mogelijke voorwaarde voor het ontvangen van financiële steun.

 

Het is zeker ook mogelijk dat er nog andere voorwaarden in de NOW-regeling komen, waarbij vooral gedacht kan worden aan het zoveel mogelijk behouden van arbeidsplaatsen en het terugdringen van bonussen en ook winstuitkeringen aan aandeelhouders.

Zodra er meer duidelijkheid is zorgen wij voor de actuele juiste informatie.

bottom of page